آبان ۷, ۱۳۹۴

توهمات گروه های افراطی مذهبی

نویسنده: محمد جواد خلیلی توهمات گروه های افراطی مذهبی مقدمه پدیده جریان های افراطی با گرایش مذهبی در جهان یک مساله نوظهور نیست . تاریخ […]