شهریور ۷, ۱۴۰۰

کرونا و جهانِ در حال گذار

دی ۹, ۱۳۹۹

تا راه گم نشود

دی ۱۶, ۱۳۹۶

مسیحیان و روزگار جدید: فرهنگ، سیاست و دیپلماسی

آذر ۴, ۱۳۹۶

کتاب: مطالعات راهبردی

آذر ۴, ۱۳۹۶

کتاب: حوزه و مطالعات اسلامی

دی ۶, ۱۳۹۵

کتاب: ژئوپلتیک خلیج فارس عربستان و شیخ نشین‌ها

مهر ۲۷, ۱۳۹۴

کتاب سلفیت در لبنان « Salafism in Lebanon »

مهر ۲۰, ۱۳۹۴

الاسلامیون بین الدین و السلطه