خرداد ۲۲, ۱۳۹۶

فرجام‌شناسی مسیحی: قوم برگزیده(بخش اول)

دی ۱, ۱۳۹۴

ما و مسیحیان خاورمیانه

آذر ۲۹, ۱۳۹۴

ما و مسیحیان منطقه خاورمیانه

آذر ۲۹, ۱۳۹۴

تحولات عربی و موقعیت مسیحیان