فروردین ۲۹, ۱۳۹۵

طرابیشی، ناقد ناقد عقل عربی

نویسنده: محمد جواد خلیلی طرابیشی، ناقد ناقد عقل عربی جورج طرابیشی مترجم، اندیشمند و نظریه پرداز سوری در سن هفتاد و شش سالگی (۱۹۳۹-۲۰۱۶م) درگذشت. […]