دی ۱۹, ۱۳۹۴

دیپلماسی تهاجمی سعودی با بن بست مواجه می‌شود

دیپلماسی تهاجمی سعودی با بن بست مواجه می‌شود[۱] داستان روابط عربستان و امریکا از دیرباز تاکنون داستانی شنیدنی و قابل توجه و بررسی است؛ آنچه […]