اسفند ۸, ۱۳۹۹

گزارش نشست: خلافت و ترکیه‌ی جدید (نشست دوم)

اسفند ۸, ۱۳۹۹

گزارش نشست: خلافت و ترکیه جدید (نشست اول)

دی ۹, ۱۳۹۹

ترکیه امروز

آذر ۲۴, ۱۳۹۹

اطلاعیه: خلافت و ترکیه جدید

دی ۱۹, ۱۳۹۴

خلافت، شاه کلید تئوری بنیادگران است

خلافت، شاه کلید تئوری بنیادگران است[۱] جریانی خشونت طلب و رادیکال که سودای احیای خلافت اسلامی در سر دارد. جریانی که در مدتی کوتاه توانست […]