اسفند ۱۵, ۱۳۹۴

بازتاب انتفاضه مسجدالحرام بر ضد آمریکا