شهریور ۱۱, ۱۳۹۵

روحیات توسعه­ ساز ترک ­ها/ ترک ها حاکم قدرتمند را ستایش می کنند

 ترکیه کشوری است که در جهان اسلام از رشد و توسعه خوبی برخوردار است. سه کشوری که داعیه رهبری جهان اسلام را دارند یعنی ترکیه […]