مهر ۲۹, ۱۳۹۵

رسائل جهیمان و اعضای جماعت

مهر ۲۷, ۱۳۹۵

تأسیس جماعت سلفی محتسبه

شهریور ۲۰, ۱۳۹۵

کتاب: فرهنگ زندگی و باورهای جماعت سلفی محتسبه

عنوان: فرهنگ زندگی و باورهای جماعت سلفی محتسبه نویسنده: مرتضی آقامحمدی ناشر: انتشارات رسول اعظم (ص)، مرداد۱۳۹۵ جماعت سلفی محتسبه در اواسط دهه ۱۹۶۰ تحت […]