آذر ۱۲, ۱۳۹۶

بیوگرافی ابومصعب السوری

آبان ۲۸, ۱۳۹۶

تاثیر سید قطب بر جریان جهادی معاصر از منظر ابومصعب السوری