تیر ۱۳, ۱۳۹۵

«تیمیزاسیون» در تاتارستان؛ داستان یک کتاب

نویسنده: مرتضی آقامحمدی   «تیمیزاسیون» در تاتارستان؛ داستان یک کتاب جمهوری تاتارستان در قسمت شرق میانه­ در بخش اروپایی روسیه قرار دارد. قازان پایتخت این […]