دی ۱۹, ۱۳۹۴

دیپلماسی تهاجمی سعودی با بن بست مواجه می‌شود

دیپلماسی تهاجمی سعودی با بن بست مواجه می‌شود[۱] داستان روابط عربستان و امریکا از دیرباز تاکنون داستانی شنیدنی و قابل توجه و بررسی است؛ آنچه […]
دی ۱, ۱۳۹۴

عربستان تهاجمی شده: تحول در سیاست سنتی

عربستان تهاجمی شده: تحول در سیاست سنتی[۱] سعودی­ها در میان بهت و حیرت همگان و همچنین مقامات سازمان ملل، عضویت دو ساله خویش در شورای […]