مهر ۲۹, ۱۳۹۵

تمدن از منظر شکری مصطفی و جهیمان العتیبی