دی ۱۹, ۱۳۹۴

خلافت، شاه کلید تئوری بنیادگران است

خلافت، شاه کلید تئوری بنیادگران است[۱] جریانی خشونت طلب و رادیکال که سودای احیای خلافت اسلامی در سر دارد. جریانی که در مدتی کوتاه توانست […]