خرداد ۲۵, ۱۳۹۶

پیامد موضع‌گیری ترکیه در ماجرای قطر