مهر ۲۱, ۱۳۹۴

اردوغان و مهندسی انتخابات: شواهد، مؤلفه ها

نویسنده: علی الماسی اردوغان و انتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۱۵    در سپتامبر ۲۰۱۳ شاهد برگزاری کمپینی از مخالفان اردوغان در میدان پاریزر برلین، کنار دروازه […]