بهمن ۱۷, ۱۳۹۴

تا تفاوت به اختلاف تبدیل نشود

«تا تفاوت به اختلاف تبدیل نشود» «متن ذیل سخنرانی القاءشده توسط نگارنده است در کنفرانس «گفتگوی ایران و شورای همکاری خلیج فارس» که در تاریخ […]