تبیین دعوت مقاومت اسلامی جهانی

پروژه دعوت مقاومت، حزب یا سازمان یا جماعتی محدود به یک حد و مرز خاص نیست بلکه یک فراخوان باز است. این دعوت در عقیده پیرو اهل سنت با تمام مدارس و مکاتب فقهی آن است و با هر حاکم نیکوکار یا فاجری در راستای جهاد علیه اشغالگر کافر همکاری می‌کند.

این دعوت در مقابل حمله صلیبی-یهودی بر مسلمین است. جبهه دشمن متشکل از یهود به رهبری اسرائیل، قدرت‌های صلیبی که در رأس آن‌ها امریکا و روسیه و ناتو و دیگر هم‌پیمانان آن‌ها از دولت‌های صلیبی قرار دارند. حکام مرتد و نظام‌های عالم عربی، و در آخر منافقین که در رأس آن‌ها مؤسسات دینی و علمای خود فروخته درباری هستند نیز در زمره دشمن هستند. هر حاکمی در بلاد اسلامی که تولای دشمنان اسلام و امریکا را داشته باشد و به غیر ما انزل الله حکم کند کافر مرتد است. هر کس به هر صورتی به دشمنان کمک کند و در نبرد به آن‌ها یاری رساند یا اطلاعات و مشورت دهد مرتد و کافر و واجب القتل است. اصول دموکراتیک کفر به خداست و نافی مقتضای لا اله الا الله. امروزه دیار اسلامی که اهل آن هم مسلمان هستند و شریعت الهی در آن حاکم است وجود ندارد. جمیع بلاد اسلامی دیار کفرند که اهل آن مسلمان هستند ولی تحت قیادت حکام مرتد هستند و قوانین کفر در آن‌ها حاکم است. هدف این دعوت مقابله با نفوذ دشمن صهیونیستی صلیبی- که به دست امریکا و هم‌پیمانان کافر دیگرش رهبری می‌شود- و نیز مقابله با ارتداد و نفاق در بلاد اسلامی که با آن کفار همکاری و تعاون دارد. نباید گمان شود که هدف دعوت مقاومت اسلامی جهانی، اقامه حدود الهی نیست بلکه آن هدف غایی و نهایی است که پس از رسیدن به این اهداف محقق خواهد شد. وظیفه مسلمانان این است که در دیار مسلمین امام منصوب کنند و از او اطاعت کنند و اگر حکام به غیر ما انزل الله حکم کنند اطاعتشان واجب نیست و تعاون با آن‌ها هم حرام است، و واجب است تقرب به خدا از راه عصیان آن‌ها و تلاش برای خلعشان از قدرت. [۱]

[۱] -منابع این یادداشت در نزد نویسنده موجود است.

Print Friendly, PDF & Email
مرتضی آقامحمدی
مرتضی آقامحمدی
استاد سطوح عالی حوزه و دانشگاه دکتری مطالعات اسلامی دکتری شیعه شناسی پژوهشگر مطالعات راهبردی