اطلاعیه: مصر و ازهر؛ موقعیت جدید

بسمه تعالی

دومین جلسه از نشست علمی «مصر و ازهر؛ موقعیت جدید»

سخنران: دکترمحمدمسجدجامعی

محورهای گفتگو:

✅۱. تضعیف حوزه های علمیه سنتی«اهل سنت»؛ دلائل و پیامدها

✅۲. برآمدن مراکز علمی سلفی؛ دلائل و پیامدها

پنجشنبه ۹۹/۱۱/۱۶ ساعت ۱۰الی۱۲
قم، دانشگاه ادیان و مذاهب، سالن امام موسی صدر

اولویت حضور در نشست با افرادی است که ثبت نام کنند: تلفن: ۳۲۸۰۲۶۱۰ داخلی ۳۳۱

همچنین این نشست به صورت مجازی پخش می گردد:
https://online.urd.ac.ir/bbb-room/adyan-webs

گواهی حضور در نشست به شرکت کنندگان اعطا می‌گردد.

Print Friendly, PDF & Email