آبان ۱۷, ۱۳۹۵

آینده روابط ایران و عربستان در گفت‌وگو با ولی نصر

مهر ۲۹, ۱۳۹۵

تاریخچۀ تصوّف در امارات متّحدۀ عربی

خاستگاه تصوّف در امارات یا کرانۀ دریای عمان به سیصد سال پیش بازمی‌گردد؛ یعنی به قرن هفدهم در منطقۀ سیر که همان رأس‌الخیمۀ کنونی است. […]