عنوان کنفرانس «ظرفیت‌های همکاری ادیان برای اعتلای صلح عادلانه و جهان عاری از خشونت و افراط گرایی» است. مسئله‌ای که جهان ما عمیقاً بدان نیاز دارد.
اما قبلاً بهتر است درباره مفهوم و دلائل تمایل به خشونت و افراط گرایی تأمل کنیم و سپس به اینکه ادیان و همکاری بین آنان چگونه می‌تواند به ایجاد جهان عاری از خشونت کمک کند، بپردازیم. خواهم کوشید در این باره به اختصار صحبت کنم.

  1. افراط‌گرایی در جهان کنونی پدیده‌ای است بسیار پیچیده. عوامل فراوانی در پدیداری آن نقش داشته و دارند. به عکس آنچه عموماً انگاشته می‌شود این پدیده اولاً از ذات و ماهیت خود دین نشأت نمی‌گیرد و به دلائلی که خواهیم گفت شکل دینی و مذهبی و ایدئولوژیکی و فرهنگی یافته است و ثانیاً صرفاً به جهان مسلمان مربوط نمی‌شود. در قلمروهای جغرافیایی و دینی و فرهنگی مختلف می‌توان آن را ملاحظه کرد، اگرچه تبلیغات رسانه‌ای به گونه‌ای است که آن را پدیده‌ای اسلامی معرفی می‌کند و به دلیل نفوذ فراوان رسانه‌ها اکثریت مردم زمان، نیز چنین می‌اندیشند.
  2. نکته اصلی این است که ما در جهانی «جهانی شده» زندگی می‌کنیم. واقعیت «جهانی شدن» عمدتاً نتیجه تحولات تکنولوژیکی و به ویژه تکنولوژی الکترونیکی و دیجیتالی است. البته در این میان عوامل دیگری هم وجود دارد. کسان، گروه‌ها و دولت‌هایی هستند که می‌کوشند تحولات یادشده را در چارچوب منافع و مصالح خود شکل دهند. آن‌ها آن نوع جهانی شدنی را می‌خواهند که در راستای اهداف اقتصادی و فرهنگی و عقیدتی‌شان باشد. به ویژه که در حال حاضر درست به عکس ایام جنگ سرد، مخالف و معارضی ندارند.
    علی‌رغم این همه چنانکه گفتیم عامل اصلی در این میان همان تحولات تکنولوژیکی است. حال مسئله این است که مردمان امروز، تا چه مقدار آمادگی زیستن در جهانی «جهانی شده» را دارند. و اصولاً این جهان دارای چه ضوابط و ویژگی‌هایی است. رابطه قدرت و عدالت چیست و افراد چگونه می‌توانند از حق خود و هویت و فرهنگ خویش دفاع کنند و اصولاً «حق» و «هویت» و «فرهنگ» در چنین جهانی چگونه می‌تواند تعریف شود.
  3. تا آنجا که به بحث ما مربوط می‌شود جهان کنونی سه زیرمجموعه بزرگ دارد. مجموعه اول جهان توسعه یافته است، مجموعه دوم جهان در حال توسعه و بالاخره مجموعه سوم جهان در حال توسعه‌ای است که به سرعت به سوی استانداردهای جهان توسعه یافته نزدیک می‌شود.

به دلائل قابل درک مجموعه سوم در حال حاضر با کمترین مشکل مواجه است. اینان از فرصتهای جهانی شدن به حداکثر ممکن برای سرعت بخشیدن به تحولات خود جهت نیل به استانداردهای توسعه یافتگی بهره می‌برند. از این دیدگاه با مشکل مهمی مواجه نیستند، اگرچه ممکن است عوارض ناشی از سرعت رشد، آنان را در آینده با مشکلات فراوانی مواجه سازد. از مسائل محیط زیستی گرفته تا مسائل اجتماعی و اقتصادی.
از دیدگاه نگارنده چین متعلق به مجموعه سوم است. اما ظرفیت عظیم و استثنایی این کشور به گونه‌ای است که او را از سایر کشورهای مجموعه سوم متفاوت می‌کند و لذا می‌باید به گونه‌ای مستقل مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. به ویژه که این کشور دارای اهداف بلندمدت سیاسی نیز هست.

مشکل بزرگ موجود در دو جهان توسعه یافته و جهان در حال توسعه است. این هر دو با جهان «جهانی شده» مشکل دارند، اگرچه به دو نوع متفاوت و بلکه کاملاً متفاوت.

  1. مسئله در مورد جهان توسعه یافته ابعاد مختلفی دارد. تا آنجا که به بحث ما مربوط می‌شود مسئله این است که تصور آنان از «خود» و «حقانیت خود» متناسب است با تصوری که در طول قرون جدید شکل گرفته و تا اوائل دهه نود قرن گذشته کم و بیش حاکمیتی بلامنازع داشت و پس از سقوط بلوک شرق عمیقاً تقویت شد.

واقعیت این است که تصور مورد بحث با جهان کنونی هماهنگی ندارد و بلکه در تعارض با آن است. نمی‌توان با عقلانیت قرن نوزدهمی و قرن بیستمی در قرن متفاوت بیست و یکم زندگی کرد و نسبت به دیگران رفتاری تحقیرآمیز داشت و دیدگاه‌های یکجانبه‌گرایانه خود را به آنان تحمیل کرد. این صرفاً یک رفتار غیراخلاقی نیست، اصولاً شدنی نیست. چرا که طرفهای دیگر از حالت انفعالی تاریخی خود خارج شده و مایلند در صحنه حضور داشته باشند. شرایط در حال حاضر به گونه‌ای نیست که بتوان آنهارا حذف کرد.

مجموعه این کنش‌ها و واکنش‌ها موجب افراطی شدن گروه‌های مختلفی در کشورهای توسعه‌یافته و به ویژه در آمریکا و کشورهای بزرگ اروپایی شده است. نمونه بارز این افراطی شدن را در تصوراتی که بر اساس آن جنگهای افغانستان و عراق شکل گرفت، می‌توان یافت. کافی است سخنان و تحلیل‌های «نئوکان» ها در طی بیست سال اخیر مورد مطالعه قرار گیرد و اینکه چه اهداف و نظریه‌هایی داشتند و عملاً چه اتفاق افتاد.

  1. و اما مسئله در آنجا که به کشورهای در حال توسعه راجع می‌شود. بسیاری از این کشورها تا اوائل قرن بیستم و بلکه تا پایان جنگ دوم جهانی تحت استعمار کشورهای غربی بودند. تلاش آنان تا آن هنگام صرف کسب استقلال و نیل به آزادی و عزت و سرفرازی بود. این تلاش‌ها تا دهه شصت قرن گذشته ادامه یافت.

پس از این دوران، جهان سوم می‌کوشد توسعه یابد و عملاً مدلهای مختلف توسعه‌ای را که متأثر از مکاتب مختلف فکری و اقتصادی ـ سیاسی بود، تجربه می‌کند. برخی به شوروی و مدل سوسیالیستی نزدیک می‌شوند و برخی به مدل‌های غربی و برخی هم می‌کوشند مدل بومی و ملی خویش را بیابند و به پیش روند.
در کنار این همه تحولاتی درونی رخ می‌دهد. جمعیت افزایش می‌یابد، آموزش عمومی می‌شود، مهاجرت فراوانی از روستا به شهر صورت می‌گیرد و شهرهای بزرگ پرجمعیت همچون قارچ سر بر می‌آورند. فقر عمومی بسیاری از مهاجران را حاشیه نشین می‌کند. ناهنجاری اجتماعی و فرهنگی افزایش می‌یابد، دیکتاتوری و سرکوب رشد می‌یابد، نارضایتی سیاسی بیشتر می‌شود. تمایل به مهاجرت به خارج کشور برای یافتن شغل و یا به دلائل سیاسی و امنیتی افزایش می‌یابد و همزمان با این همه به دلیل شکست‌های مکرر افراد، گروه‌ها و دولتهایی که برای نجات خود و کشور خود از ایدئولوژی بیگانه سود می‌جستند، گرایش جوانان به سوی میراث و هویت تاریخی و دینی و فرهنگی خود بیشتر می‌شود.

در چنین شرایطی بلوک شرق فرو می‌پاشد، این فروپاشیدگی واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی جهان سوم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. رجوع به میراث خویش، طرفداران بیشتری می‌یابد. همزمان با این جریان ناکارآمدی مدل‌های توسعه‌ای توصیه شده ملموس‌تر می‌شود.

  1. در چنین موقعیتی جهان سوم با واقعیت «جهانی شدن» مواجه می‌شود. تکنولوژی ارتباطی منجر به ارتباط بیشتر با دیگران و مخصوصاً همفکران جهان سومی می‌شود. شبکه‌های ماهواره‌ای سر بر می‌آورند و میدان‌داری می‌کنند. در این میان به دلائل مختلف جهان مسلمان بیش از سایر جهان سومیان در معرض تحولات ناشی از پدیده جهانی شدن قرار می‌گیرد.

نسل دوم و بلکه نسل سوم مهاجران به کشورهای توسعه یافته، به صحنه می‌آیند. توقع و توانایی آنها متفاوت با نسل اولی‌ها است. اما کشور پذیرنده حاضر نیست این واقعیت را بپذیرد. در نتیجه بسیاری از آنان به حاشیه رانده می‌شوند و این موجب سرخوردگی آنان می‌شود. نه می‌توانند به کشور اجدادی خود بازگردند و نه در کشور جدید آینده قابل قبولی دارند.

واقعیت دنیای جهانی شده نسل جدید جهان سومی را به گونه‌ای کاملاً متفاوت پرورش می‌دهد. او دیگر مایل نیست منفعل باشد، می‌خواهد فعال باشد و تغییردهنده و اراده و جسارت لازم را نیز دارد. ارتباط‌های او و اصولاً محیط و شرائط فرهنگی در جهت تقویت همین ویژگی‌ها است.

اما این اراده و جسارت با مانع مواجه می‌شود. بخشی از آن داخلی است که می‌کوشد تا آن را از میان بردارد و یا تعدیل کند. نمونه آن داستان بهار عربی است، اما بخشی از آن خارجی است و این موجب عصبانیت و پرخاشگری او می‌شود و این زمینه را برای خشونت و افراط گری فراهم می‌آورد.

این افراط‌گری عملاً از دین نشأت نمی‌گیرد. از دین به مثابه عاملی توجیه کننده بهره می‌جوید تا بدانجا که حاضر است غیرموافقان خود را به بی‌دینی متهم سازد.، هر چند عالمان بزرگی باشند و پایبندی خود به دین را در طول زندگی نشان داده باشند.

  1. از این دیدگاه افراط گرایی کنونی نه چندان ریشه دینی دارد و نه چندان راه حل دینی. می‌باید ریشه‌های این پدیده به طور دقیق و کامل شناخته شود و روشن شود دین را در این میان چه سهمی است. اعم از آنکه اسلام باشد و یا یهودیت و مسیحیت و یا ادیان آسیایی. اگر چنین شود آنگاه با روشن‌بینی می‌توان درباره راه حل فکر کرد اینکه در کجا و تا کجا می‌باید از دین استفاده شود.

مطمئناً دین و شخصیت‌ها و نهادهای دینی در این میان می‌توانند نقشی سازنده و تأثیرگذار داشته باشند، اما این در صورتی است که اصل مشکل و ریشه‌ها و ابعادش شناخته شود. از این دیدگاه مشاوره و هم فکری شخصیت‌های دینی برای درک همدلانه مسئله دارای بیشترین اهمیت است. و البته لازم است از متخصصان مسائل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی هم استفاده شود. صرف هم‌فکری عالمان دینی و در چارچوب مسائل دینی چندان کارساز نیست.

در اینجا مناسب است به نکته دیگری اشارت رود. در حال حاضر برخی از کشورهای آسیای دور از جمله کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شوند و یا در آستانه رسیدن بدان هستند. اما به دلائلی که عمدتاً ریشه در تاریخ و فرهنگ آنان دارد به مراتب بیشتر و بهتر از بسیاری از کشورهای غربی توانایی همگام شدن با جهان «جهانی شده» را دارند. چرا که آماده‌اند با همدلی بیشتری سخن طرف مقابل را بشنوند. به او احترام کنند و حقوق و هویتش را به رسمیت شناسند. امید آنکه این رویکرد تقویت شود ادامه یابد. تا آنجا که به ما مربوط می‌شود از چنین رویکردی استقبال می‌کنیم و آماده همکاری با آن هستیم.

[۱]. متن فوق تحت عنوان «خشونت و افراط‌گرایی: ریشه‌ها» در کنفرانس «گفتگوی دوجانبه ایران و کره جنوبی؛ ظرفیت همکاری ادیان برای اعتلای صلح عادلانه و جهان عاری از خشونت و افراط‌گرایی» در تاریخ ۲۸ ـ ۲۷ ژانویه ۲۰۱۴ در سئول (کره جنوبی) ارائه شد.

Print Friendly, PDF & Email