آرماگدون: یک تحلیل‌ نمونه

دانیال نبی در فصل هفتم از کتاب خود، از مکاشفه چهار جانور دهشتناک سخن می‌گوید که از دریا بیرون می‌آیند و هر یک ویژگی‌هایی دارند. در همان فصل، او این چهار جانور را به چهار پادشاه تفسیر می‌کند. جانور چهارم از بقیه هولناک‌تر است؛ او با دندان‌های آهنین و چنگال‌های مفرغیِ خود، قربانیان خود را پاره‌پاره می‌کند و بقیه را در زیر پاهایش له می‌نماید.

او ده شاخ دارد؛ سپس یک شاخ کوچک به این ده شاخ اضافه می‌شود، شاخی که صاحب چشم است و از دهانش سخنان تکبرآمیز خارج می‌شود. او با برگزیدگان خدا می‌جنگد و پیروزی به دست می‌آورد؛ گرچه سرانجام شکست خورده، کشته می‌شود.

پژوهندگانِ پیشگویی‌های کتاب‌مقدس، خروج این جانور چهارم را از دریا، به معنای احیای امپراتوری  روم می‌دانند و ده شاخ او را نماد ده کشوری که احیای این امپراتوری در قالب اتحاد آن‌ها صورت خواهد گرفت. مصادیق متعدد و گوناگونی برای این گروه متشکل از ده کشور بیان شده است. غالباً آن‌ها را  به ده کشور اروپایی تفسیر کرده‌اند. گاهی آن‌ها را کشورهای اطراف دریای سیاه دانسته‌اند؛ گاهی نیز آن‌ها را کشورهای موجود در پهنه وسیعی دانسته‌اند که از جانب شرقیِ دریای سیاه تا خاورمیانه و سواحل اقیانوس آرام امتداد می‌یابد و در جانب غربیِ دریای سیاه، به اعماق اروپا می‌رسد.

در سال ۱۹۷۵ که بر اساس معاهده رم،[۱] اتحادیه اروپا تشکیل شد، و به ویژه در زمانیکه تعداد کشورهای این اتحادیه به عدد ده رسید، این احتمال که اتحادیه اروپا تحقق جانور ده‌شاخ کتاب دانیال باشد، بسیار تقویت شد. زمانیکه تعداد این کشورها از عدد ده فراتر رفت و در نهایت به ۲۷ رسید، پژوهندگان مجبور به انجام بازبینی‌هایی در برداشت‌های خود شدند. گاهی کار به جایی می‌رسد که آن‌ها این ده شاخ را به ده منطقه در سراسر جهان تفسیر می‌کنند، شامل امریکای شمالی، منطقه کارائیب، امریکای لاتین، اروپا، خاورمیانه و غرب و جنوب آسیا، آسیای مرکزی، آسیا-اقیانوسیه و افریقا.

به هر حال، اینان معتقدند که این ده کشور سرانجام زیر سلطه یک رهبر مقتدر، گرد هم خواهند آمد و اسرائیل را وادار به پذیرش یک معاهده صلح خواهند کرد. در اینجاست که معاهداتی مانند کمپ دیوید[۲] در سال ۱۹۷۸، کنفرانس صلح مادرید[۳] در ۱۹۹۱، پیمان‌های اسلو[۴] در سال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۵ یا قراردادی که امریکا این روزها به دنبال آن است و به «معامله قرن»[۵] مشهور است، برای این دسته از پژوهندگان، معنی و اهمیت پیدا می‌کند و نشانه‌ای برای نزدیک‌بودنِ دوران ظهور عیسی‌مسیح محسوب می‌شود. این رهبر برجسته که همان ضدمسیح یا دجال خواهد بود، نقشِ اصلی خود را در حوادث آخرالزمان، در یک دوره هفت‌ساله ایفا خواهد کرد. او در ابتدای این دوره، معاهده صلحی را بر اسرائیل تحمیل خواهد نمود. سه سال و نیم پس از پذیرش این معاهده، او به اسرائیل خیانت خواهد کرد و خود به اسرائیل حمله‌ور شده، در درون معبد سلیمان، ادعای خدایی خواهد نمود. در این دوران هفت‌ساله، جنگ‌های بزرگی در خواهد گرفت که نقطه اوج آن‌ها جنگ جهانی آرماگدون خواهد بود که صحنه اصلی آن منطقه‌ای به نام المَجیدو در شمال کرانه غربی در سرزمین فلسطین خواهد بود. در پایان این هفت سال، عیسی‌مسیح به همراه قدیسان، از آسمان فرود آمده، تکلیف جنگ را به سود نیروهای خیر، یکسره خواهد کرد.

پژوهندگانِ پیشگویی‌های کتاب‌مقدس در طول تاریخ، افراد زیادی را به عنوان ضدمسیحِ احتمالی معرفی کرده‌اند، از امپراتوران روم نظیر نرو[۶] گرفته تا شارلمانی[۷] و ناپلئون در فرانسه و هیتلر و موسیلینی، و تا برخی از  رؤسای جمهور و نخست‌وزیران اروپایی، رؤسای جمهور امریکا و حتی شخصی مانند دونالد ترامپ، رهبران شوروی سابق و روسیه کنونی، پاپ‌ها، افراد مشهوری مانند هنری کیسینجر[۸] و بیل گیتس[۹] و البته برخی از شخصیت‌های مذهبی یا سیاسیِ اسلامی.

تحلیل و پیش‌بینی والورد

یکی از تحلیلگران جدیِ کتاب‌مقدس در زمینه پیشگویی‌های مربوط به آخرالزمان، جان اف والورد[۱۰] (۱۹۱۰-۲۰۰۲) است. والورد یک شبان امریکایی بود، یک پروتستانِ باپتیستِ دوباره‌تولدیافته،[۱۱] یک ایونجلیکالِ معتقد به الهیات فرجام‌شناختی تدبیری‌گرانه. او در کتاب آرماگدون، نفت و بحران خاورمیانه: آنچه کتاب‌مقدس درباره آینده خاورمیانه و پایان تمدن غرب می‌گوید[۱۲] تحلیل خود را از اوضاع منجر به جنگ آرماگدون و ظهور نهایی عیسی‌مسیح ارائه داده است. پژوهندگانی مانند او فراوانند و تحلیل‌ها نیز فراوان و گوناگون است. او کتاب خود را با توجه به شرایطِ نوپیدای پس از فروپاشی بلوک شرق نگاشته است. مطالعه نوعِ تحلیلی که او از اوضاع منجر به جنگ آرماگدون و آمدن دوم عیسی‌مسیح ارائه می‌دهد، خواننده را با این دسته از تحلیل‌ها و پیشگویی‌ها آشنا خواهد ساخت. فرازهایی از نوشته‌های او در کتاب مزبور، در زیر آمده است:

«[خاورمیانه] صحنه نبرد آخرالزمان و همچنین پایان آن چیزی که ما به عنوان تمدن غرب می‌شناسیم، خواهد بود. کتاب‌مقدس اهم رویدادهایی را که به آمدن دوم عیسی مسیح منجر خواهد شد، به دقت بیان کرده است.

دنیا هرگز شاهد چنین تعدادِ زیادی از رویدادهای نکبت‌بار و چنین تحولات سریعی نبوده است. واکنش طبیعی یک مسیحی این خواهد بود که در کتاب‌مقدس به جستجو بپردازد تا دریابد که این کتاب درباره رویدادهای بزرگی که پیش روی جهان قرار دارد، چه می‌گوید.

کتاب‌مقدس حاوی تاریخ جهان تا زمان حاضر است، شامل [داستان] آفرینش جهان و آغاز نسل بشر و رفتار خدا با اسرائیل و اُمّت‌های قدیم. عهد‌جدید داستان مهمِ تولد، زندگی، مرگ و رستاخیز عیسی‌مسیح را در اولین آمدنش، به این تاریخ می‌افزاید. تعالیم مسیح و رسولان او مجموعه‌ای از حقایق را در اختیار کلیسای اولیه گذاشت که نه تنها گذشته را توضیح می‌داد و تبیین می‌کرد، بلکه دورنمایی پیشگویانه نیز از رویدادهای آینده ارائه می‌داد.

اصلی‌ترین رویدادی که متن مقدس مکشوف ساخته است و به دقت شرح می‌دهد، آمدن دوم عیسی‌مسیح است. کتاب‌مقدس درباره وقایع مهمی که پیش از آمدن دوم عیسی‌مسیح روی خواهد داد نیز پیشگویی‌های فراوانی انجام داده است. زمانیکه ما این رویدادهای پیشگویی‌شده را به ترتیبِ صحیح در کنار هم قرار می‌دهیم، یک گاهشمار پیشگویانه به دست می‌آید که از اموری که ممکن است به زودی در جهان روی دهد خبر می‌دهد. بسیاری از پژوهندگانِ بافراست کتاب‌مقدس، بر اساس برداشت خود از پیشگویی‌های کتاب مقدس، به این باور رسیده‌اند که شمارش معکوس برای منتهی‌شدن اوضاع جهان به آرماگدون، یعنی بزرگترین جنگ سراسر تاریخ، و به پایان تمدنی که امروزه می‌شناسیم، عملاً آغاز گشته است.

تنش‌های مداوم در خاورمیانه و تحولات چشمگیر در اروپا بسیاری را بر آن داشته است که از خود بپرسند که آیا ما به سرعت در حال حرکت به سوی پایان کار هستیم؟ به سوی جنگ جهانیِ انتحاریِ عظیمی که بسیاری از افراد، آن را با نبرد آرماگدون مرتبط می‌دانند؟ آیا شرایط کنونی جهان، آماده تحقق پیشگویی‌های بزرگی است که خبر از چنان فاجعه‌ای می‌دهند؟ آینده اسرائیل چه خواهد بود؟ … منازعه بر سر نفت، آینده جهان را چگونه تحت تأثیر قرار خواهد داد؟ در شمارش معکوس به سوی آرماگدون، ما شاهد چه رویدادهایی خواهیم بود؟»

«خاورمیانه میدان نبردهایی است که به آرماگدون و آمدن دوم مسیح منجر خواهد شد؛ جایی است که در پیشگویی‌های کتاب‌مقدس، صحنه آخرین نمایش تاریخِ جهان دانسته شده است. اکنون توجه جهانیان به خاورمیانه معطوف شده، بنی‌اسرائیل به سرزمین باستانی خود بازگشته و جهان آماده پذیرش کسی است که بتواند صلح را تضمین نماید.[۱۳] این‌ها بدین معناست که مؤلفه‌های اصلی آخرالزمان در جای خود قرار گرفته‌اند. مداخله شگرف خداوند در تاریخ بشر، همانگونه که در پیشگویی‌های کتاب‌مقدس آمده است، ممکن است خیلی نزدیک باشد.»

«نام آرماگدون در واقع برگرفته از کلمه‌ای عبری[۱۴] است به معنای کوه مَگیدو[۱۵] که کوهی است[۱۶] کوچک واقع در شمال فلسطین، در انتهای دره‌ای پهناور. این دره که در گذشته صحنه درگیری‌های بسیاری بوده است، کانون این درگیری بزرگِ آینده خواهد بود. یکی از رویدادهای بسیار برجسته سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰، فروپاشی کمونیسم و ورود قواعد زمام‌داری دموکراتیک به بلوک شرق در اروپا بود. این دگرگونیِ بسیار برجسته گرچه به طور مشخص در پیشگویی‌ها نیامده است، ولی با این پیشگویی که در آخرالزمان کشورهایی با هم متحد خواهند شد، هماهنگ است؛ [در کتاب‌مقدس] به طور مشخص، دوره‌ای هفت‌ساله پیش‌بینی شده است که در آن، گروهی متشکل از ده کشور، که بدون تردید شامل بسیاری از کشورهای مهم اروپایی خواهد بود، برتری خواهند یافت. همین گروه متشکل از ده کشور است که برای تضمین صلح و امنیت خاورمیانه اقدام خواهد کرد و خواهد کوشید تا در بحران کنونی، نقش میانجی را ایفا کند.

شمارش معکوس پایانی، بر حسب سال خواهد بود نه بر حسب روز. درست پیش از آغاز این شمارش معکوس، چند رویداد اولیه که در کتاب‌مقدس پیش‌بینی شده است، شرایط سیاسی، اقتصادی و مذهبی لازم را برای حوادث آخرالزمان فراهم خواهد ساخت. این رویدادهای اولیه اکنون یکی پس از دیگری، به سرعت در حال انجامند. آنگاه که این رویدادها کامل شود، رویدادهای زمان‌بنده‌شده و مشخص‌تری آغاز خواهد شد. شمارش معکوس نهایی، شامل یک دوره کوتاه آماده‌سازی خواهد بود که هفت سال پایانیِ آن،[۱۷] به روشنی [در کتاب‌مقدس] شرح داده شده است. نیمه دوم [این دوران هفت‌ساله] شامل سه‌سال‌و‌نیم فاجعه و جنگ بی‌سابقه خواهد بود که در نبرد آرماگدون به نقطه اوج خواهد رسید.

پیش از این هفت سالِ پایانی، گروهی متشکل از ده کشور تشکیل خواهد شد. «جانور ده‌شاخ» در دانیال ۷: ۸ و همچنین توصیف مشابهی که در مکاشفه ۱۳: ۱ درباره این دولت آخرالزمانی آمده است، به همین گروه ده کشور اشارت دارند. این ائتلاف یا کنفدراسیونِ متشکل از ده کشور، که البته کتاب‌مقدس نمی‌گوید شامل کدام کشورها می‌شود، در واقع به اعتباری، تجدید حیات امپراتوری روم و مرحله پایانی [ماجرای] جانور چهارم در فصل هفتم دانیال است. این ائتلاف به احتمال زیاد شامل برخی از کشورهای اروپایی و نیز برخی از کشورهای غرب آسیا و شمال افریقا خواهد بود. این رویداد مهم، در واقع، آغازِ دوران پایانیِ منتهی به آمدن دوم [مسیح] خواهد بود. این [رویداد] یک مرحله مقدماتی ضروری است، چراکه این گروه با ورود به یک پیمان هفت‌ساله صلح و امنیت با اسرائیل، صلح را در خاورمیانه تضمین خواهد کرد.

برای تهیه گاهشمار نبرد آرماگدون، مطالعه دقیق تاریخ و نیز کتاب‌مقدس ضرورت دارد. تأسیس دوباره کشور اسرائیل در خاورمیانه، رویدادی آغازین بود که باید به انجام می‌رسید. سپس سلسله جنگ‌های اعراب و اسرائیل رخ داد که این خطر را به وجود آورد که ایالات متحده و روسیه بر سر خاورمیانه وارد درگیری مستقیم نظامی شوند. به نظر می‌رسد که پیشگویی‌های کتاب‌مقدس حاکی از آن است که اسرائیل با جنگ نابود نخواهد شد، بلکه سرانجام به اسرائیل خیانت خواهند کرد و او را مجبور خواهند ساخت که به میز مذاکرات صلح برود و توافقی ناچیز را بپذیرد. باج‌خواهی نفتیِ اعراب و صف‌بندی‌های جدید اقتصادی و سیاسی در خاورمیانه و اروپا، سرانجام باعث خواهد شد تا ایالات متحده و روسیه نقش تعیین‌کننده‌ای در توافق نهایی نداشته باشند.

صف‌بندی جدید و شگرف قدرت سیاسی و اقتصادی در عرصه بین‌الملل، هم‌اکنون آغاز گشته است. شرایطی که برای آینده نزدیک می‌توان تصور کرد، چیزی شبیه به این است: قدرت نفت اعراب و کشاورزی و صنعت اروپایی‌ها ممکن است به تشکیل کارتلی منجر شود که در نهایت، قدرت روسیه و همچنین ایالات متحده را در خاورمیانه تحت‌الشعاع قرار دهد. ایالات متحده بر اثر مخارج سنگین و آزاردهنده دفاع از خلیج‌فارس، و در حالیکه متحدان اروپاییِ پیشین او دیگر نیازی به او ندارند، می‌تواند به آسانی در مخمصه مشکلات اقتصای خود گرفتار شود و منزوی شده، نفوذ خود را در جهان از دست بدهد. روسیه نیز از سوی دوستان عربِ پیشین خود که کمک‌های میلیاردی از او دریافت کردند، طرد خواهد شد و به واسطه تحولات اخیر در اروپا، تضعیف خواهد شد و در نتیجه، مجبور خواهد شد که در حاشیه قرار بگیرد. کنفدراسیونی متشکل از کشورهای حوزه مدیترانه ظهور خواهد کرد و قدرت‌های اقتصادی و سیاسیِ تازه‌به‌دست‌آمده، آن‌ها را به قدرتی واحد تبدیل خواهد کرد و آن‌ها خواهند توانست افزایش و کاهش ارزش پول کشورها را در اختیار بگیرند، تجارت جهانی را در دست داشته باشند و بخش عمده ذخایر انرژی جهان را کنترل کنند.»

در ابتدا، خاورمیانه باید به بحران شماره یک جهان تبدیل شود. سپس از دل کشاکش کشورها برای کسب قدرت و نفوذ، نظم نوین جهانی ظهور خواهد کرد. این، زمینه را برای ظهور گروهی متشکل از ده کشور آماده خواهد گرداند، گروهی که در شرایطی که کاملاً سامان‌ناپذیر به نظر می‌رسد، راه‌حلی صلح‌آمیز را تحمیل خواهد نمود.

رویدادهای اولیه‌ای که به شکل‌گیری گروه ده کشور منجر خواهد شد، زمینه را آماده خواهد ساخت، ولی شمارشِ دقیق و معکوسِ سال‌های هفتگانه، با امضای یک توافق نهاییِ صلح با اسرائیل آغاز خواهد شد. در جریان آن رویدادهای اولیه، موازنه بین‌المللی قوا، هرچه بیشتر به سود کنفدراسیونی متشکل از کشورهای حوزه مدیترانه و اروپا سنگینی خواهد کرد. از میان شمار فراوان مذاکره‌کنندگان و رهبرانی که درگیر مسائل خاورمیانه هستند، رهبر بین‌المللی جدیدی ظهور خواهد کرد که یک توافق صلح را بر اسرائیل و عرب‌های ستیزه‌جوتر تحمیل خواهد نمود. این رویداد، دوره‌ای از آرامش کاذب، حرکت به سوی خلع سلاح و تلاشی بزرگ برای دستیابی به یک نظام جهانی جدیدِ اقتصادی را رقم خواهد زد. این سه‌سال‌و‌نیمِ اول که در طی آن، رهبر جدید حوزه مدیترانه قدرت خود را مستقر می‌سازد، آرامش قبل از طوفان خواهد بود.

در سه‌سال‌و‌نیمِ دوم، یک رشته فجایع تقریباً باورنکردنی روی خواهد داد. درست پیش از آغاز این دوره، روسیه آخرین تلاش خود را برای کسب قدرت در خاورمیانه انجام خواهد داد و نیروهای نظامی‌اش به طرز خارق‌العاه‌ای نابود خواهد شد (حزقیال ۳۸-۳۹). موازنه قوا به شکلی سرنوشت‌ساز به سود فرد مستبد جدیدی که زمام کنفدراسیون حوزه مدیترانه را در دست دارد، تغییر خواهد کرد. سپس او به عنوان فردی که آلت دست شیطان است، تلاش خواهد کرد تا اسرائیل را که اکنون خلع سلاح شده است و در توافق صلح به سر می‌برد، نابود کند. او به شیوه امپراتوران بابِل و روم، خود را خدا خواهد انگاشت و به جهانیان فرمان خواهد داد که او را بپرستند. یهودیان، مسیحیانِ اسمی[۱۸] و همه انواع اقلیت‌ها، گرفتار ظلم و ستمی جهانی خواهند شد که شدت آن از قتل‌عام روشمند یهودیان توسط هیتلر در طی جنگ جهانی دوم بیشتر خواهد بود.

شیرازه جهان شروع به گسستن خواهد کرد و اوضاع جهان بدتر از هر کابوسی خواهد شد که یک بوم‌شناس می‌تواند داشته باشد. اعمال انسان، که موجب شهادت هزاران نفر خواهد شد، و اعمال خداوند با هم ترکیب خواهند شد و در جهان و در منظومه شمسی، آشفتگی‌های بزرگی به وجود خواهند آورد. ستارگان سقوط خواهند کرد و سیارات از مدار خارج خواهند شد و این، تغییرات آب‌و‌هواییِ پرهرج‌و‌مرجی را به بار خواهد آورد (مکاشفه ۱۶: ۱۳-۱۴؛ ۱۶: ۸-۹). گرما و سرمای غیرطبیعی، سیل و سایر فجایع، بیشتر محصولات غذایی جهان را از بین خواهد برد (مکاشفه ۶: ۶-۸). قحطی‌های بزرگ، جان میلیون‌ها نفر را خواهد گرفت (متی ۲۴: ۷). بیماری‌های همه‌گیرِ جدید و عجیبی به سرعت در سراسر جهان شیوع خواهد یافت و به رغم همه قابلیت‌های پزشکی جدید، میلیون‌ها نفر را به کام مرگ خواهد کشاند. هنگامی که این دوران به پایان خود نزدیک می‌شود، زلزله‌ها شهرهای بزرگ جهان را با خاک یکسان خواهد کرد و دگرگونی‌های شدید جغرافیایی باعث خواهد شد تا کوه‌ها و جزیره‎ها در دریاها ناپدید شوند (مکاشفه ۱۶: ۱۷-۲۰). در طی فقط چند سال، فاجعه بعد از فاجعه، جمعیت جهان را به کسر کوچکی از جمعیت میلیاردی کنونی آن کاهش خواهد داد.

حتی فراتر از این فجایع، جنگی جهانی روی خواهد داد که ابعادش بی‌سابقه خواهد بود. صدها میلیون انسان در یک کشمکش جهانیِ بسیار بزرگ که مرکز آن ارض مقدس خواهد بود، درگیر خواهند شد (مکاشفه ۱۶: ۱۳-۱۶). این سرزمین به صحنه بزرگترین جنگ تاریخ مبدّل خواهد گشت. لشگرهای بزرگی از جنوب، که میلیون‌ها افریقایی خواهند بود، به عرصه این نبرد هجوم خواهند آورد (دانیال ۱۱: ۴۰). لشگرهای دیگری از شمال، که روس‌ها و اروپایی‌ها خواهند بود، به فلسطین سرازیر خواهند شد (دانیال ۱۱: ۴۰). نقطه اوج این کشمکش این خواهد بود که میلیون‌ها نفر از شرق و چینِ سرخ، از رودخانه فرات عبور کرده، وارد معرکه خواهند گشت (دانیال ۱۱: ۴۴؛ مکاشفه ۹: ۱۵-۱۶؛ ۱۶: ۱۲). میلیون‌ها نفر در این کشاکشِ مرگبار به دام افتاده، در بزرگترین جنگ همه تاریخ هلاک خواهند شد. این همان چیزی است که کتاب‌مقدس آرماگدون می‌نامد. پیش از آنکه این جنگ به مرحله نهایی خود برسد و پیروز آن مشخص گردد، عیسی‌مسیح با قدرت و جلال از آسمان باز خواهد گشت. آمدن او که با همراهی میلیون‌ها فرشته و قدیس صورت خواهد گرفت، در فصل نوزده کتاب مکاشفه، با عباراتی بسیار کوتاه توصیف شده است. او به عنوان پادشاه پادشاهان و داور جهانیان خواهد آمد و لشگرهای درگیر را نابود خواهد کرد و پادشاهی خود را که پادشاهی صلح و راستی خواهد بود، بر زمین مستقر خواهد گرداند.

پژوهندگانِ پیشگویی‌های کتاب‌مقدس، بر اساس بسیاری از نشانه‌ها، به این نتیجه رسیده‌اند که جهان کاملاً در مسیر جنگ آرماگدون قرار گرفته است. نشانه‌های این جنگ چیست؟ جهان تا چه اندازه به پایان خود نزدیک شده است؟ در چنین زمانی، امید افراد به چیست؟ این نسل از مردم باید چه کنند تا باقی بمانند؟ در حالیکه پیشگویی‌های مربوط به اسرائیل، جهان و کلیسا محقق می‌شوند، پاسخ به این پرسش‌های صریح را می‌توان در برنامه‌ای که خداوند برای پایان‌دادن به عصر حاضر ترتیب داده و آن را پیشاپیش در متن مقدس برای ما آشکار ساخته است، یافت. در میانه این میدان، کشور کوچک اسرائیل قرار گرفته است که گرچه در بین میلیاردها نفر جمعیت جهان، چیزی به حساب نمی‌آید، ولی چاشنیِ انفجاریِ نبرد نهایی و جهانیِ آینده محسوب می‌شود.»

«گرچه پیشگویی‌های کتاب‌مقدس به طور مستقیم به موضوع نزاع‌های موجود در خلیج‌فارس نمی‌پردازد، ولی این نزاع‌ها در چارچوب کلی حوادث آخرالزمان قرار می‌گیرند، حوادثی که [در پیشگویی‌ها] به صورت رویدادهای فاجعه‌باری تصویر شده‌اند که به آمدن دوم مسیح منتهی می‌گردند؛ و یکی از این رویدادها یک جنگ جهانیِ نهایی است که نبردهای اصلی آن در ارض مقدسِ اسرائیل رقم خواهد خورد.»

«در میانه میدانِ شرائط جدید خاورمیانه، شاهد حضور و قدرت مستمر کشور اسرائیل هستیم. وعده‌های الهی به بنی‌اسرائیل و پیشگویی‌های مربوط به آنان، که باید در دوران جمع‌شدنِ دوباره‌شان [در ارض مقدس] و تقلّای‌شان برای بقا محقق شود، دارای جزئیات فراوانی است که در فصل پنجم همین کتاب توضیح داده شده است. یک چیز روشن است: چند دهه پایانیِ تاریخ اسرائیل، معجزه‌آسا بوده است، گرچه عمیقاً ریشه در گذشته باستانی او داشته است.»

«ظهور اسرائیل و کشمکش‌های موجود در خاورمیانه برای کسب قدرت بین‌المللی، ممکن است واقعاً هشداری باشد مبنی بر اینکه تا پایان زمان‌های اُمّت‌ها،[۱۹] چند سالی بیشتر باقی نمانده است. این واقعیت که اروپا و کشورهای غربی در طی هزار سال اخیر، نیروی مسلط در تاریخ بوده‌اند، نه وعده‌های خداوند را به اسرائیل باطل گردانده و نه موجب بی‌اثرگشتن وعیدهای او درباره داوری و مجازات همه اُمّت‌هایی که اسرائیل را آزار داده‌اند، شده است. اِرمیای نبی (ارمیا ۳۰: ۱۶-۱۷) چنین هشدار داده است: ۱۶ بنابراین‌ آنانی‌ که‌ تو را می‌بلعند، بلعیده‌ خواهند شد و آنانی‌ که‌ تو را به‌ تنگ‌ می‌آورند، جمیعاً به‌ اسیری‌ خواهند رفت‌. و آنانی‌ که‌ تو را تاراج‌ می‌کنند، تاراج‌ خواهند شد و همه‌ غارت‌کنندگانت‌ را به‌ غارت‌ تسلیم‌ خواهم‌ کرد. ۱۷ زیرا خداوند می‌گوید: به‌ تو عافیت‌ خواهم‌ رسانید و جراحات‌ تو را شفا خواهم‌ داد، از این‌ جهت‌ که‌ تو را (شهر) متروک‌ می‌نامند (و می‌گویند) که‌ این‌ صهیون‌ است‌ که‌ احدی‌ درباره‌ آن‌ احوال‌پرسی‌ نمی‌کند

«آینده اسرائیل، در هر دو عهد عتیق و جدید، با جزئیات فراوان پیشگویی شده است؛ و شاهد صحت این پیشگویی‌ها، دقت و درستی کتاب‌مقدس است که با سرنوشت نهایی اُمّت اسرائیل گره خورده است. یهودیان به رغم مشکلات و سختی‌های ازپای‌درآورنده، به حیات خود ادامه داده‌اند. امپراتوری روم بلعیده شد و به تاراج رفت؛ تزار روس که یهودیان را آزار می‌داد، طعمه شد؛ رایش آلمان نابود گشت؛ و اکنون اسرائیل به طور معجزه‌آسایی به سرزمین [خود] بازگشته است.»

منابع و مآخذ

در نزد نگارنده محفوظ است.

[۱] Treaty of Rome

[۲] Camp David Accords

[۳] Madrid Conference of 1991

[۴] Oslo Accords

[۵] Deal of the Century

[۶] Nero

[۷] Charlemagne

[۸] Henry Kissinger

[۹] Bill Gates

[۱۰] John F. Walvoord

[۱۱] born-again

[۱۲] Armageddon, Oil, and the Middle East Crisis: What the Bible Says About the Future of the Middle East and the End of Western Civilization

[۱۳] اشتباه نشود؛ منظورِ جان والورد از فرد تضمین‌‍‌کننده صلح، همان دجال یا ضدمسیح است که به عنوان رهبر گروهی متشکل از ده کشور، در ابتدا با اسرائیل معاهده صلح امضا خواهد کرد و پس از سه سال و نیم، پیمان را خواهد شکست و در هیکل سلیمان ادعای ربوبیت خواهد نمود- مترجم.

[۱۴] תל מגידו (Tel Megiddo)

[۱۵] Mount Megiddo

[۱۶] کوه نیست، بلکه تپه‌ای کم‌ارتفاع است که بقایای شهری باستانی بر روی آن هست- مترجم.

[۱۷] این «هفت سال پایانی» به «هفته هفتادم دانیال» یا «محنت بعقوب» یا «محنت بزرگ» معروف است- مترجم.

[۱۸] مسیحیانِ غیر دوباره‌تولدیافته- مترجم.

[۱۹] یعنی تا پایان ایام سروری گوییم‌ها (غیریهودیان) و مظلومیت ادعاییِ اسرائیل- مترجم.

Print Friendly, PDF & Email