آذر ۲۰, ۱۳۹۴

جهان عرب به کجا می رود؟

جهان عرب به کجا می رود؟[۱] متنی که در زیر می‌آید حاصل مصاحبه اختصاصی سرپرست مؤسسه اطلاعات در قم با دکتر مسجدجامعی سفیر سابق ایران […]