دی ۶, ۱۳۹۵

کتاب: ژئوپلتیک خلیج فارس عربستان و شیخ نشین‌ها

مهر ۲۷, ۱۳۹۴

کتاب سلفیت در لبنان « Salafism in Lebanon »

مهر ۲۰, ۱۳۹۴

الاسلامیون بین الدین و السلطه