دسامبر 14, 2015

انقلاب های عربي و تحول در ژئوپولتيک ايران

انقلاب های عربي و تحول در ژئوپولیتيک ايران[1]   لازمه داشتن سياست خارجي فعال و موثر درک و برآوردی است متوازن و واقع­بينانه نسبت به […]
نوامبر 3, 2015

درآمدی بر مفهوم استراتژی در ادبیات ژئوپلیتیکی ایران

نویسنده: محسن مهریزی درآمدی بر مفهوم استراتژی استراتژی، راهبرد «استراتژی»[1] که در زبان فارسی با عنوان «راهبرد» از آن یاد می شود در اصل از […]
اکتبر 19, 2015

تعریف ژئوپلیتیک در جامعه علمی ایران

نویسنده: محسن مهریزی تعریف ژئوپلیتیک در جامعه علمی ایران   ارائه تعریفی جامع و مانع از هر علمی به طور طبیعی، امر دشواری است. در […]