آبان ۱۳, ۱۳۹۴

درآمدی بر مفهوم استراتژی در ادبیات ژئوپلیتیکی ایران

نویسنده: محسن مهریزی درآمدی بر مفهوم استراتژی استراتژی، راهبرد «استراتژی»[۱] که در زبان فارسی با عنوان «راهبرد» از آن یاد می شود در اصل از […]
مهر ۲۸, ۱۳۹۴

تعریف ژئوپلیتیک در جامعه علمی ایران

نویسنده: محسن مهریزی تعریف ژئوپلیتیک در جامعه علمی ایران   ارائه تعریفی جامع و مانع از هر علمی به طور طبیعی، امر دشواری است. در […]