آذر ۱۳, ۱۳۹۵

چگونگی پیدایش ایدئولوژی تکفیری

بهمن ۱۲, ۱۳۹۴

ما و واتیکان

ما و واتیکان قبل از ورود به بحث لازم است به نکته‌ای اشارت رود. عموماٌ می‌پندارند پاپ رهبر تمامی‌مسیحیان و واتیکان مرکز همه آنها است. […]
دی ۸, ۱۳۹۴

سیاست گذاری فرهنگی در واتیکان-(بخش چهارم)

سلسله نشستهای سیاست گذاری فرهنگی درسیاست گذاری فرهنگی در واتیکان تاریخ: ۱۶/۱۱/۹۳ واتیکان به بحث واتیکان می‌رسیم. واتیکان به صورت مشخص استثنایی ترین دولت دنیا […]
دی ۶, ۱۳۹۴

سیاست گذاری فرهنگی در واتیکان-(بخش اول)

سلسله نشستهای سیاست گذاری فرهنگی درسیاست گذاری فرهنگی در واتیکان تاریخ: ۱۶/۱۱/۹۳ چکیده تلقی ما از مسیحیت یک تلقی اسلامی‌است. به طور کلی تلقی ما […]