سپتامبر 19, 2016

به بهانه‌ی سال‌روز درگذشت محمد علی جناح

اشاره یازدهم سپتامبر، سال‌روز درگذشت سیاست‌مدار تأثیرگذار، محمدعلی جناح در 1948م است. رهبری که عمری را جهت استیفای حقوق مسلمانان شبه قاره صرف کرد و […]
سپتامبر 18, 2016

شیعه‌ی هند: ضرورت خودآگاهی، فرصت بازیابی

در حال حاضر شیعیان، جایگاه شایسته‌ای در هند ندارند. این، به علت تحت فشار بودن جامعه‌ی شیعی طی دو قرن اخیر است. اکنون اما، آنها […]
ژانویه 15, 2016

افول تشیع در هند معاصر

نویسنده: علی الماسی افول تشیع در هند معاصر اشاره طی دو قرن اخیر، شیعیان هند به‌ علل گوناگون دچار انزوا و افول شده‌اند. در این […]
دسامبر 15, 2015

ژئوپلیتیک تشیع در هند

ژئوپلیتیک تشیع در هند مقدّمه وضع شیعه در هند با توجه به صبغه تاریخی اش و نیز روحیات روان شناختی شان باید مورد بررسی قرار […]