ژانویه 12, 2016

عربستان: ایدئولوژی معارضان

عربستان: ایدئولوژی معارضان آنچه در یادداشت «ایران و عربستان: به کجا می‌رویم» نوشته شد صرفاً برای توضیح گوشه‌ای از واقعیت‌های نهفته موجود در جامعه سعودی، […]