دی ۱۹, ۱۳۹۵

درباره ایران و ایرانی

دی ۶, ۱۳۹۴

سیاست گذاری فرهنگی در واتیکان-(بخش اول)

سلسله نشستهای سیاست گذاری فرهنگی درسیاست گذاری فرهنگی در واتیکان تاریخ: ۱۶/۱۱/۹۳ چکیده تلقی ما از مسیحیت یک تلقی اسلامی‌است. به طور کلی تلقی ما […]