خرداد ۲۲, ۱۳۹۶

فرجام‌شناسی مسیحی: قوم برگزیده(بخش اول)

دی ۲, ۱۳۹۴

ما و مسیحیان خاورمیانه

آذر ۳۰, ۱۳۹۴

ما و مسیحیان منطقه خاورمیانه

ما و مسیحیان منطقه خاورمیانه[۱] در ابتدا لازم است از برگزارکنندگان محترم تشکر کنم. امروزه بیش از هر زمان دیگری به تأمل درباره تجربه امام […]
آذر ۳۰, ۱۳۹۴

تحولات عربی و موقعیت مسیحیان

تحولات عربی و موقعیت مسیحیان[۱] خاورمیانه دوران انتقالی سختی را از سر می‌گذراند. این همکاری‌ها می‌تواند کمک کند تا این مرحله حساس و لغزاننده با […]