ژوئن 12, 2017

فرجام‌شناسی مسیحی: قوم برگزیده(بخش اول)

دسامبر 22, 2015

ما و مسیحیان خاورمیانه

دسامبر 20, 2015

ما و مسیحیان منطقه خاورمیانه

ما و مسیحیان منطقه خاورمیانه[1] در ابتدا لازم است از برگزارکنندگان محترم تشکر کنم. امروزه بیش از هر زمان دیگری به تأمل درباره تجربه امام […]
دسامبر 20, 2015

تحولات عربی و موقعیت مسیحیان

تحولات عربی و موقعیت مسیحیان[1] خاورمیانه دوران انتقالی سختی را از سر می‌گذراند. این همکاری‌ها می‌تواند کمک کند تا این مرحله حساس و لغزاننده با […]