خرداد ۲۲, ۱۳۹۶

فرجام‌شناسی مسیحی: قوم برگزیده(بخش اول)

دی ۲, ۱۳۹۴

ما و مسیحیان خاورمیانه

آذر ۳۰, ۱۳۹۴

ما و مسیحیان منطقه خاورمیانه

آذر ۳۰, ۱۳۹۴

تحولات عربی و موقعیت مسیحیان