سپتامبر 19, 2016

به بهانه‌ی سال‌روز درگذشت محمد علی جناح

اشاره یازدهم سپتامبر، سال‌روز درگذشت سیاست‌مدار تأثیرگذار، محمدعلی جناح در 1948م است. رهبری که عمری را جهت استیفای حقوق مسلمانان شبه قاره صرف کرد و […]