آذر ۳۰, ۱۳۹۴

سنت فلسفی ایران

سنت فلسفی ایران[۱] در ابتدا لازم می دانم از برگزارکنندگان محترم این نشست صمیمانه تشکر کنم. به ویژه از عالیجناب کاردینال جان لویی توران. در […]