اکتبر 18, 2016

جهیمان و فتنه‌های آخر الزمان

اعتقاد به فرارسیدن آخر الزمان یكی از مقدمات مهم در قیام جهیمان می‌باشد. راه تشخیص آخرالزمان هم تطبیق فتنه‌های ذكر شده در احادیث نبوی بر […]