سپتامبر 26, 2016

نشتری بر «تبلیغ بین­‌الملل»

از ویژگی‌های دنیای امروز سرعت بالای تحولات است. تا جایی كه برخی در تعریف جدید «قدرت»، معتقدند توان درك و انطباق خود با شرایط جدید، […]