مهر ۲۸, ۱۳۹۵

مقایسه شکری مصطفی و جهیمان العتیبی

یکی از ویژگی‌های جماعت‌های تکفیری اتکای آنها به رهبرانی بی‌سواد است. افرادی که از منظر عالمان اهل سنت نیز، نوعا فاقد حداقل‌های لازم برای افتاء […]
مهر ۲۸, ۱۳۹۵

تمدن از منظر شکری مصطفی و جهیمان العتیبی

برای شناخت نسبت جماعت‌های تکفیری و دنیای امروز نمی‌توان به ذهنیات خود اتکا نمود. آنها صرفا با ترک عمل به شریعت و تجاهر به معاصی […]