دسامبر 27, 2016

دین و سیاست در عربستان

مارس 5, 2016

بیراهه­‌ای که در «نشانه­‌های راه» بود

نویسنده: مرتضی آقامحمدی   بیراهه­‌ای که در «نشانه­‌های راه» بود   سید قطب ادیبی توانمند است که با کلام گرم و پر حرارت و قلم […]
فوریه 8, 2016

تبار شناسی سلفیه سروری از ابن تیمیه تا سید قطب

نویسنده: محمد جواد خلیلی تبار شناسی سلفیه سروری از ابن تیمیه تا سید قطب   خاورمیانه، در اوایل دهه هشتاد قرن بیستم، شاهد افول جریان […]
دسامبر 13, 2015

نسبت سنجی اندیشه سیّد قطب با گروه اخوان­ المسلمین

نویسنده: محسن مهریزی   نسبت سنجی اندیشه سیّد قطب با گروه اخوان­ المسلمین   تصور غالب در بین جوامع اسلامی به گونه­­ای است که معمولاً […]