دی ۱۲, ۱۳۹۴

سیاست گذاری فرهنگی در واتیکان-(بخش آخر-نهم)

سلسله نشستهای سیاست گذاری فرهنگی درسیاست گذاری فرهنگی در واتیکان تاریخ: ۱۶/۱۱/۹۳ هنر و آموزش و پرورش در واتیکان سوال: دوستان در مورد رابطه واتیکان […]
دی ۱۲, ۱۳۹۴

سیاست گذاری فرهنگی در واتیکان-(بخش هشتم)

سلسله نشستهای سیاست گذاری فرهنگی درسیاست گذاری فرهنگی در واتیکان تاریخ: ۱۶/۱۱/۹۳ موج آنتی کلریکال در اروپای قرن بیستم   سوال: دیدگاهی میباشد که معتقد […]
دی ۱۲, ۱۳۹۴

سیاست گذاری فرهنگی در واتیکان-(بخش هفتم)

سلسله نشستهای سیاست گذاری فرهنگی درسیاست گذاری فرهنگی در واتیکان تاریخ: ۱۶/۱۱/۹۳ ارتباط کاتولیک ها و رسانه ها سوال: گفته می شود که کاتولیک ها […]
دی ۱۲, ۱۳۹۴

سیاست گذاری فرهنگی در واتیکان-(بخش ششم)

سلسله نشستهای سیاست گذاری فرهنگی درسیاست گذاری فرهنگی در واتیکان تاریخ: ۱۶/۱۱/۹۳ نقش واتیکان در سیاست کشورها   سوال اول: آیا این ها در مسائل […]
دی ۸, ۱۳۹۴

سیاست گذاری فرهنگی در واتیکان-(بخش پنجم)

سلسله نشستهای سیاست گذاری فرهنگی درسیاست گذاری فرهنگی در واتیکان تاریخ: ۱۶/۱۱/۹۳   پرسش و پاسخ   نقش اسقف ها و قلمروهای کاتولیکی در کشورها […]
دی ۸, ۱۳۹۴

سیاست گذاری فرهنگی در واتیکان-(بخش چهارم)

سلسله نشستهای سیاست گذاری فرهنگی درسیاست گذاری فرهنگی در واتیکان تاریخ: ۱۶/۱۱/۹۳ واتیکان به بحث واتیکان می رسیم. واتیکان به صورت مشخص استثنایی ترین دولت […]
دی ۸, ۱۳۹۴

سیاست گذاری فرهنگی در واتیکان-(بخش سوم)

سلسله نشستهای سیاست گذاری فرهنگی درسیاست گذاری فرهنگی در واتیکان تاریخ: ۱۶/۱۱/۹۳ کلیسای کاتولیک به بحث سوم یعنی کلیسای کاتولیک می­رسیم. به طور خلاصه کلیسای […]
دی ۸, ۱۳۹۴

سیاست گذاری فرهنگی در واتیکان-(بخش دوم)

سلسله نشستهای سیاست گذاری فرهنگی درسیاست گذاری فرهنگی در واتیکان تاریخ: ۱۶/۱۱/۹۳ تحولات تاریخی مسیحیت بحث دومی که باید به آن بپردازیم بحث تنوع درونی […]
دی ۶, ۱۳۹۴

سیاست گذاری فرهنگی در واتیکان-(بخش اول)

سلسله نشستهای سیاست گذاری فرهنگی درسیاست گذاری فرهنگی در واتیکان تاریخ: ۱۶/۱۱/۹۳ چکیده تلقی ما از مسیحیت یک تلقی اسلامی است. به طور کلی تلقی […]