دی ۷, ۱۳۹۵

دین و سیاست در عربستان

دی ۱, ۱۳۹۴

ایران: سیاست خارجی و سیاست دینی

ایران: سیاست خارجی و سیاست دینی[۱]   علی­رغم آن­که ایران نام شناخته شده‌ای است اما به مراتب کمتر از عنوان «فارس» و «پارس» حاکی از […]
دی ۱, ۱۳۹۴

عربستان تهاجمی شده: تحول در سیاست سنتی

عربستان تهاجمی شده: تحول در سیاست سنتی[۱] سعودی­ها در میان بهت و حیرت همگان و همچنین مقامات سازمان ملل، عضویت دو ساله خویش در شورای […]
دی ۱, ۱۳۹۴

چه سیاستی در قبال عربستان اتخاذ کنیم؟

چه سیاستی در قبال عربستان اتخاذ کنیم؟[۱] فرد‌هالیدی استاد و کارشناس طراز اول مسائل خاورمیانه و به ویژه خاورمیانه عربی در تقریظی که به کتاب […]
دی ۱, ۱۳۹۴

چه سیاستی در قبال مصر باید اتخاذ کنیم؟

چه سیاستی در قبال مصر باید اتخاذ کنیم؟[۱] ماههاست که مصر و به ویژه قاهره و شهرهای بزرگ مصر اوضاع آشفته‌ای را از سر می‌گذراند. […]
دی ۱, ۱۳۹۴

ایران و سیاست منطقه­‌ای فرانسه

مرداد ۲۷, ۱۳۹۴

دین سیاست و حکومت در خاورمیانه

عنوان : دین سیاست و حکومت در خاورمیانه مولف : پروفسور برنارد لویس ترجمه : علی باقری دولت ابادی و جابر قاسمی ناشر : انتشارات […]