می 5, 2017

هدف سلفی های اردنی در سوریه

می 4, 2017

نگاهی آینده‌پژوهانه به سلفیت اردن در صورت شکست داعش