اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۶

نگاهی آینده‌پژوهانه به سلفیت اردن در صورت شکست داعش

اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۶

هدف سلفی های اردنی در سوریه