ژوئن 18, 2016

هم سلفی، هم صوفی

نویسنده: محسن مهریزی   هم سلفی، هم صوفی در بین جنبش­های اسلامی معاصر یکی از جریان­هایی که به داشتن گرایش­های صوفیانه شهرت یافته، گروه اخوان­ […]
ژانویه 9, 2016

مغرب عربی و افراط گرایی سلفی

مغرب عربی و افراط گرایی سلفی[1] قسمت اوّل لشگرکشي فرانسه به مالي به بهانه مبارزه با اسلامگرايان تندرو و از جمله گروه هاي منتسب به […]