دسامبر 22, 2015

با زائران ما چگونه رفتار می‌کنند؟

با زائران ما چگونه رفتار می‌کنند؟[1]   در روزهاي آينده اعزام زائران حج عمره آغاز مي شود. (مراجعه به انتهای یادداشت) سال گذشته حدود 700 […]