سپتامبر 10, 2016

کتاب: فرهنگ زندگی و باورهاي جماعت سلفي محتسبه

عنوان: فرهنگ زندگی و باورهاي جماعت سلفي محتسبه نویسنده: مرتضی آقامحمدی ناشر: انتشارات رسول اعظم (ص)، مرداد1395 جماعت سلفي محتسبه در اواسط دهه 1960 تحت […]