مهر ۲۸, ۱۳۹۵

تمدن از منظر شکری مصطفی و جهیمان العتیبی

برای شناخت نسبت جماعت‌های تکفیری و دنیای امروز نمی‌توان به ذهنیات خود اتکا نمود. آنها صرفا با ترک عمل به شریعت و تجاهر به معاصی […]