می 8, 2017

شیفتگان شاه اسماعیل صفوی در آناتولی (قسمت دوّم)

اکتبر 20, 2016

تاریخچۀ تصوّف در امارات متّحدۀ عربی

خاستگاه تصوّف در امارات یا کرانۀ دریای عمان به سیصد سال پیش بازمی‌گردد؛ یعنی به قرن هفدهم در منطقۀ سیر که همان رأس‌الخیمۀ کنونی است. […]