بهمن ۱, ۱۳۹۹

گزارش نشست: مصر و ازهر؛ موقعیت جدید

دی ۹, ۱۳۹۹

ترکیه امروز

دی ۷, ۱۳۹۵

تفاوت جایگاه عالمان دین از دیدگاه شیعه و اهل سنت

دی ۵, ۱۳۹۵

اهل سنت و نگاه به گذشته، شیعه چشم دوخته به آینده

شهریور ۱۹, ۱۳۹۵

آیا کنفرانس چچن توانست هویت از دست رفته اهل سنت را بازتعریف کند؟

گروزنی پایتخت جمهوری چچن از ۲۵ الی ۲۷ اگوست ۲۰۱۶ شاهد کنفرانسی با عنوان ” من هم اهل السنه” (اهل سنت چه کسانی هستند؟) بود. […]