بهمن ۳, ۱۳۹۴

انقلاب فرهنگی در کلیسای کاتولیک

انقلاب فرهنگی در کلیسای کاتولیک   هفته گذشته ـ ۲۲ ماه می‌ـ در ایرلند همه‌پرسی مهم و حساسی برگزار شد که نتایج تکان دهنده آن […]