دی ۲۵, ۱۳۹۵

اطلاعات میدانی از القاعده عربستان

اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۶

نگاهی آینده‌پژوهانه به سلفیت اردن در صورت شکست داعش

مرداد ۱۳, ۱۳۹۶

موسوعه التطرف

آبان ۵, ۱۳۹۶

الشباب و القاعده