بهمن ۲۶, ۱۳۹۴

نجد و وهابیّت، تناسب اقلیم و آیین

نویسنده: محسن مهریزی نجد و وهابیّت، تناسب اقلیم و آیین   یکی از عواملی که تأثیر آن بر خُلق و خو و فرهنگ مردم هر […]