دی ۱۹, ۱۳۹۴

مغرب عربی و افراط گرایی سلفی

مغرب عربی و افراط گرایی سلفی[۱] قسمت اوّل لشگرکشی فرانسه به مالی به بهانه مبارزه با اسلامگرایان تندرو و از جمله گروه‌های منتسب به القاعده […]
آذر ۳۰, ۱۳۹۴

خشونت و افراط گرایی: ریشه‌ها