اسفند ۲۶, ۱۳۹۴

سلفیه جامی‌و تئوریزه کردن استبداد سیاسی

نویسنده: محمد جواد خلیلی   سلفیه جامی‌و تئوریزه کردن استبداد سیاسی مقدمه جنگ خلیج فارس در دهه‌­­ی نود، سرآغاز تحولات بسیاری در خاورمیانه بود. جنگ […]